Energi och hållbar utveckling – NTA Skolutveckling

6322

Biologi åk 9

Antibiotika och resistenta bakterier. • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi. Kropp och hälsa • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. - Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.

  1. Mass effect 2 import me1 character origin
  2. Jysk hässleholm öppettider
  3. Bygg malmö butik
  4. Elvis rock around the clock

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla Aktuella samhällsfrågor som rör biologi. Biologin och  Biologi, Fysik, Kemi, Teknik, Matematik, Svenska, SvA, Engelska, Moderna språk, Idrott och hälsa, Bild, Musik, Slöjd, Aktuella samhällsfrågor som rör biologi. konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling. • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi. Biologins metoder och arbetssätt. • Fältstudier […]   De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem. Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Älgstråk och trafik - Skogen i Skolan

• Aktuella samhällsfrågor som rör biologi. • Fältstudier och experiment. Formulering av enkla frågeställningar, planering,  Ekologisk hållbarhet och biologisk mångfald.

Biologi 7 - 9 - Capensis förlag

Aktuella samhällsfrågor som rör biologi

Aktuella samhällsfrågor som rör biologi. Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker. Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

• Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas  De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem. • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
Lymfkortlarna

Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta Aktuella samhällsfrågor som rör biologi. Kropp och hälsa.

Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier. 7.
Rösträkning malmö

vilka ar de fossila branslena
apotek ahlens city
ed gymnasiet kontakt
pra bank dividends
reavinst bostadsrätt gåva
skriva projektplan examensarbete

ÖSTERSJÖN - Utbudet

• Aktuella samhällsfrågor som rör biologi. Biologin och världsbilden • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras be-tydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen. • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik. Biologins metoder och arbetssätt frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och fram-föra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Region Gotland 2 Elevmatris ekologi, begrepp och

• Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

• Människans kroppsdelar, deras namn och funktion. • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.