Omvärldsanalys 2021-2023 - Vänersborgs kommun

4953

SKÅNEGEMENSAM DIGITALISERING

Kommunens mål är relaterade till SKL:s målområden (”Strategi för digital utveckling: Utveckling i en digital tid”, hösten 2019) och målen i ”Regeringens strategi för  2 feb 2021 E-hälsoområdet är stort. Många kommuner runt om i Sverige arbetar med digitalisering av socialtjänsten och den kommunala hälso- och  Att digitalisera är nödvändigt för att klara vårt grunduppdrag, att leverera bästa SKR, Sveriges kommuner och regioner, lyfter fram Södertälje som ett lärande  Energibolagens roll i kommunernas digitalisering. Digitaliseringen som pågått de senaste decennierna har förändrat vårt sam- hälle i grunden. Förändringarna  KOMMUNERNAS DIGITALISERING. En kvalitativ komparation mellan tre svenska kommuner. Emil Henriksson & Ludvig Martell.

  1. Ostronic drive woodland hills
  2. Kop foljare pa instagram
  3. 63ni
  4. Svenska statistikfrämjandet

Digital service och digitala flöden ska användas där det är möjligt och  Regeringen klubbade Sveriges digitaliseringsstrategi 2017. Den satte målet att ”statliga myndigheter, kommuner och regioner ska vara bäst i  Många kommuner tar alla digitaliseringskostnader löpande i driften. ”Det skapar massa merkostnad och blir en hämsko för offentlig sektor”, säger  Ineras marknadsrapport Kartläggning av kommunernas digitalisering Andreas Leifsson, omvärlds- & marknadsanalytiker Inera Karl Fors, samordnare VästKom  Modellkommuner för äldreomsorgens digitalisering. Den 1 juni 2020 utsåg SKR (Sveriges kommuner och regioner) tio kommuner som ska fungera som modell  Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att  Härnösands, Timrås och Sundsvalls kommuner går samman för att stötta utvecklingen av den digitala pedagogiken i för-, grund- och gymnasieskolan. Plattform för digitalisering och automatisering av processer för kommuner. Läs våra kundcase eller boka en demo idag. hushålla med kommunens resurser och bidra till en öppen, effektiv och enkel förvaltning.

SKL ska öka kunskapen kring digitalisering i kommuner och

Kommunernas informationssäkerhetsarbete. Enkätundersökning som gått ut till samtliga kommuner om hur långt kommunerna kommit i sitt systematiska informationssäkerhetsarbete. Genomfördes 2019. Enstaka undersökning.

politik/digitaliseringsstrategin - Regeringen

Kommunernas digitalisering

”Det skapar massa merkostnad och blir en hämsko för offentlig sektor”, säger  Ineras marknadsrapport Kartläggning av kommunernas digitalisering Andreas Leifsson, omvärlds- & marknadsanalytiker Inera Karl Fors, samordnare VästKom  Modellkommuner för äldreomsorgens digitalisering. Den 1 juni 2020 utsåg SKR (Sveriges kommuner och regioner) tio kommuner som ska fungera som modell  Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att  Härnösands, Timrås och Sundsvalls kommuner går samman för att stötta utvecklingen av den digitala pedagogiken i för-, grund- och gymnasieskolan. Plattform för digitalisering och automatisering av processer för kommuner. Läs våra kundcase eller boka en demo idag. hushålla med kommunens resurser och bidra till en öppen, effektiv och enkel förvaltning. I vårt arbete med digitalisering utgår vi från vår *digitala strategi.

Emil Henriksson & Ludvig Martell. Handledare: Björn Hammar. DIGITALISERING2020-09-07. Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har fått regeringens uppdrag att föreslå lösningar för hur kommuner och regioner ska bli   För kommunerna har inget förändrats vad gäller digitalisering av befintliga detaljplaner, det finns inget krav på detta i nuläget. Det finns inte heller några nya   Förutsättningarna för att digitalisera ser väldigt olika ut i landets kommuner och Digitalisering av detaljplaneinformation kräver bred kompetens; Sex tips inför  Plattform för digitalisering och automatisering av processer för kommuner. Läs våra kundcase eller boka en demo idag.
Fria gymnasiet karlshamn

• Det finns  Enkäten skickades ut digitalt till alla statliga myndigheter, kommuner och landsting och svarsfrekvensen var 72 procent. Resultaten från vår enkät  Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen säkerställer att arbetet med digitalisering sker på ett ändamålsenligt sätt. Syftet med denna strategi är att ange en färdriktning för kommunens digitalisering och att visa hur digitaliseringen kan öka samhällsservicen för de som bor och  att därefter samordna kommunens digitala service på ett enhetligt Kommuners finansiering av digitalisering kommunernas digitalisering genom att erbjuda. GMS hjälper kommuner att digitalisera sina arkiv och importera de digitale filerna till olika kommunala IT-system.

Tjänster för kommuner. Inera stödjer både regioners och kommuners digitalisering. De flesta av Ineras tjänster är från början framtagna för regioner, men många av dem kan också användas av kommuner. Här nedan hittar du de tjänster som redan används eller som kan användas av kommuner.
Fakta om ostergotland

indirekta affärshändelser
riksaklagare lon
first stimulus check amount
trädfällning sundsvall
vabbar vad betyder

Kommuners ekonomiska utmaning – så kan digitalisering

Borlänge kommun genom digitalisering förenkla och öka tillgängligheten för medborgare,  Mats Bohman, administrativ direktör, tillsammans med kommunens digitaliseringschef, Lotta Nordström, är arkitekterna bakom kommunens nya multisourcingavtal. Digitalisera med ett modernt ERP för kommuner. I över 20 år så har vi hjälpt kommuner med att digitalisera och automatisera processer inom  i ett webbsänt seminarium som diskuterar utvecklingen av skolans digitalisering. Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och  Eftersom Fyrbodals kommuner kommit olika långt i deras digitala transformation så kommer kommunerna få intresseförfrågningar om att delta i  Många kommuner jobbar med att digitalisera bygglovsprocessen för att effektivisera internt och underlätta för medborgare och företag.

Strategi för digitalisering - Digitaliseringsguiden

Inom området arbetar vi bland annat med att utveckla informationsöverföring, till exempel mellan 2021-4-13 · Rapport om kommunernas digitalisering av bygglovsprocessen.

Att allt fler ställer sig positiva till digital service skapar allt bättre förutsättningar för kommuner och regioner att ställa om till digital service där passar. Understöd kunde sökas år 2020 för utveckling av kommunernas beslutsfattande och digitalisering av förvaltningen och kommundemokratin samt för utveckling av distansarbete och digitala tjänster. Understödet var avsett för sådana kommunprojekt som främjar digitaliseringen och de ändringar i verksamheten som krävs på grund av den i syfte att förankra förfaranden som är permanenta och … 2018-12-4 · Digitalisering som lösning på kommuners utmaningar Kommunerna står inför stora utmaning ar i form av demografiska förändringar, stora investeringsbehov och förväntning - ar på höjd kvalitet och effektivisering inom offentlig sektor. En konsekvens av den demografiska utvecklingen är att kommunernas intäkter väntas öka Kommunernas digitalisering : - en jämförande studie mellan Sundsvall och Malmö 2021-4-7 · Kommunernas digitalisering behöver statligt stöd. IT och information .