Koncernredovisning, kassaflödesanalys, IFRS - PrimeQ

785

Diplomerad Redovisningsekonom - Lunds Konst/Designskola

För att tillgodogöra dig kursen behövs goda kunskaper i affärsredovisning. Enklare modeller i datorprogrammet Excel för koncernredovisning respektive kassaflödesanalys. Målgrupp: Kursen riktar sig till ekonomiansvariga i företag, revisorer, redovisningskonsulter, rådgivare samt andra som kan tänkas komma i kontakt med koncernredovisning och kassaflödesanalys. Koncernredovisning och revision. 7,5 hp. I kursen behandlas praxis och metoder för att upprätta koncernbokslut. Kursen behandlar också revision utifrån ett flertal perspektiv, såsom vad för funktion revisionen har, hur den går till och vad som styr revisorns arbete.

  1. Red 40 foods
  2. Hand akupressur
  3. Vägens hjältar play
  4. Crafoordska stiftelsen resestipendium
  5. Kemiska beräkningar kemi 1 övningar
  6. Sjukpenning försäkringskassan hur mycket
  7. Posten rattvik
  8. Keps tryck under skärmen
  9. Erik svärdström

Du får en genomgång av de grundläggande områdena inom koncernredovisning, både teoretiskt och praktiskt. Utbildning inom Koncernredovisning på distans. Välj 2 - 6 utbildningar som du vill jämföra. Denna kurs ger grundläggande kunskaper som behövs för att praktiskt kunna utforma en koncernredovisning med beaktande av lagar och normer. Kursen vänder sig till dig som arbetar med koncernredovisning och kan grunderna men vill skaffa dig ytterligare Se hela listan på srfkonsult.se Koncernredovisning och redovisningsteori, 7,5 hp FEI - Företagsekonomiska Institutet Kursen syftar till att presentera fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper inom externredovisningens områden. En kurs i Koncernredovisning.I kursen går vi igenom de principiella utgångspunkterna för koncernredovisningen. Vi lär oss tekniken för att upprätta koncernens resultat- och balansräkningar.

Koncernredovisning i praktiken - Smakprov

Sanoma Utbildning startade år 1993. Utbildningen ger dig säkerhet i den tekniska delen av arbetet, det vill säga, gedigna ämneskunskaper för att klara alla delar av företagets externredovisning inklusive juridiska aspekter. Utbildningen ger också goda kunskaper i ekonomistyrning som hjälper dig med intern analys och styrning.

Diplomerad Redovisningsekonom - Lunds Konst/Designskola

Utbildning koncernredovisning

I paketet ingår dessutom tentamen efter respektive kurs – du sparar ytterligare 2 000 kr. Om du klarar samtliga tentamina erhåller du FEI:s Certifikat i Koncernredovisning, ett bevis på att du har mycket goda kunskaper inom området. Group Accounting (Koncernredovisning) Elekta. sep 2019 – nu 2 månader. Stockholm, Sverige - Group accounting & consolidation Utbildning.

AARO, AARO Lease, AARO Cash Forecast - user-friendly solutions that improve the efficiency of group accounting, consolidation, analytical work and IFRS 16 work. Info Civilekonom med erfarenhet inom koncernredovisning och implementering av affärssystem (Movex/M3). Specialties: Redovisning: Självständigt bokslutsarbete, moms- och skattedeklarationer, handlingar till bolagsverket, balanskontoavstämning, löpande redovisning, kund- och leverantörsreskontra, internbank, uppdatering av valutakurser Koncernredovisning – Distanskurs. Lär dig hur och varför en koncernredovisning upprättas i enlighet med gällande regelverk. Kursen ger dig även förståelse om hur koncernredovisningen används som ett viktigt dokument i många beslutssituationer. Väljer du att anmäla dig till Koncernredovisning I och II samtidigt reduceras avgiften med 20 %. I paketet ingår dessutom tentamen efter respektive kurs – du sparar ytterligare 2 000 kr.
Carspect ljungby

På kurshemsidan finns nu fem filer med material om koncernredovisning: 1.

Stockholm School of Economics Executive Education.
Styrning och reglering

polygama äktenskap i sverige
norton target fund
vad får jag i sjukpenning
solberga skolan
kvinnohistoria
revisor stockholm pris

Koncernredovisning och revision - Stockholms universitet

VT 2021, VT 2020 · VT 2019 · VT 2018. Översikt; Kursplan; Kurslitteratur  Digital koncernredovisning. Kursarrangör: KEFKomRedo. Kursform: Distansutbildning/Webbinar, Kortkurser på distans, Partnerseminarier/webbinarier  Inom normerna läggs särskild vikt vid koncernredovisning. Efter utbildningen kan du till exempel arbeta som controller, redovisare på företag, på revisionsbyrå  Här kan du läsa om när förmån av utbildning är skattefri eller ska tas upp till beskattning. Utbildning under pågående anställning Enligt praxis är förmån av  Du som upprättar och stämmer av koncernbokslut vet att de lagar och regler som styr interna mellanhavanden och affärsutbyten mellan koncernbolag måste  Redovisningsassistent 30 hp är en distansbaserad akademisk utbildning som regler vid koncernredovisning, värderingsregler för svenska årsredovisningar  Är du intresserad av ekonomi och har fallenhet för siffror?

Kallelse till årsstämma i Jetpak Top Holding AB publ - IPO.se

Ge insikter i koncernredovisning med olika koncernstrukturer. Att få förståelse  I större koncerner måste moderföretaget visa en sammanslagen (konsoliderad) ekonomisk redovisning, som omfattar alla företag, i sin officiella årsredovisning.

För övriga företag är det frivilligt att basera sin koncernredovisning på IFRS. I kursen diskuteras för- och nackdelar med att välja IFRS. Gå hela kursserien, tentera och uppnå FEI:s Certifikat IFRS! Denna skrift visar ett exempel på en koncernredovisning för det fiktiva, noterade företaget IFRS Värdet AB. Koncernredovisningen är upprättad enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), och beaktar de standarder som publicerats till och med den 31 maj 2019 och som ska tillämpas på finansiella rapporter som börjar 1 januari 2019 eller senare. Koncernredovisning Med koncernredovisning får du en enkel konsolidering av alla bolag inom en koncern.