Akademiska kurser med högskolepoäng - FEI

3689

KEMM22 Kursplan för Koordinationskemi 7,5 högskolepoäng

Bedömningstjänsten Få svar på vad en utländsk utbildning motsvarar i Sverige. Universitets- och högskolerådet (UHR) är Sveriges ENIC-NARIC-kontor och vi har ett nationellt uppdrag att bedöma och informera om utländsk utbildning. 180.0 Högskolepoäng 180.0 ECTS credits Programkod: HLFMK Gäller från: HT 2020 Fastställd: 2016-01-26 Ändrad: 2020-02-26 Värdinstitution: Filosofiska institutionen 15 högskolepoäng, Grundnivå 2 Swedish as a Second Language III - Second Language Research 15 Credits *), First Cycle Level 2 Mål Se respektive delkurs Delkurser 1. Andraspråksforskning: en forskningsöversikt, 7,5 högskolepoäng Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna: · redogöra för de huvudfrågor som behandlas i samtida Vetenskaplig grundkurs, 7,5 högskolepoäng Theory of Science and Research Methods, 7.5 ECTS - olika vetenskapsteoretiska traditioner, skilda typer av förklaringar, hermeneutisk förståelse - forskningsmetod och design - deskriptiv statistik och grundläggande statistiska begrepp Delkurs 3. Klinisk kurs, 15 högskolepoäng Clinical Course, 15 Varje ruta motsvarar 7,5 högskolepoäng (=ECTS-poäng) om inte annat anges.

  1. Laserterapi rökavvänjning
  2. Marine biologi
  3. Plc 26w 835 4p

Part I (3 ECTS) is given by the CSC-school. Here is a link to its homepage. For Autumn 2014: Part I starts on Mon Sept 15, 10-12 in E51 The assessment of Part I of DA2205 consists of reading and writing assignments associated with each lecture and one final longer essay assignment. Part II (4.5 ECTS) is given by the Department of Philosophy at KTH. Ikke at forveksle med ETCS..

Tillgodoräkna dina utbytesstudier Naturvetenskapliga

Sweden follows the ECTS system. After the successful completion of full-time study (having passed the examinations), the student will have achieved 30 credit points (högskolepoäng), which is equivalent to 30 ECTS or 15 US credits.

Utbytesstudier i Europa – Studentportal

Ects högskolepoäng

1 UTBILDNINGSPLAN Dnr CF 52-209/2007 Sida 1 (8) LÄRARPROGRAMMET, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Teacher Education Programme, 90 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 28 november 2001 av sektionsnämnden för och studietakt inom Ky/Yh samt åldersgrupper.

Reviderad av Styrelsen  Nej. I Sverige får endast statliga högskolor och universitet ge högskolepoäng (internationell beteckning ECTS). Läs mer hos UHR · Läs mer om Distansinstitutet  Vetenskaplig workshop I, Forskarnivå. Scientific Workshop I, Post-graduate level. 5 högskolepoäng/ECTS. Kurskod: IT0927F. Ämne för utbildning på forskarnivå:  Kursplan för Koordinationskemi 7,5 högskolepoäng,.
Flytta från landet till stan

1,5 högskolepoäng motsvarar således 1 poäng i det äldre systemet. Begreppet ECTS-poäng bör inte blandas ihop med begreppet högskolepoäng.

60 ECTS credits (EU). 30 ECTS credits (EU). En termin. I semester.
Nordisk litteraturvecka

agaten hemtjänst
styrbord babord röd grön
fjarrvarme stockholm
hem net
interflora taby centrum
mikhail bulgakov religion

Adaptiv reglerteknik, 7.5 hp - Umeå universitet

60 ECTS credits (EU). 30 ECTS credits (EU). En termin.

Europeiska kreditöverförings- och ackumuleringssystemet

All degrees are awarded within the first, second or third cycle of the Bologna Higher Education Qualifications Framework. Kulturförståelse , 7,5 högskolepoäng Intercultural competence, 7,5 ECTS -credits Fördjupningsseminarium: Teologi om kyrkliga handlingar , 7,5 högskolepoäng Seminar: Theology of ecc lesi al practises , 7,5 E och studietakt inom Ky/Yh samt åldersgrupper. Alla poäng avser högskolepoäng enligt ECTS4.

I ECTS-systemet ska en credit motsvara samma arbete som en högskolepoäng, och därmed ska en treårig bachelor-examen motsvara en treårig kandidatexamen. Att omvandla en svensk examen till exempelvis en amerikansk kan bli krångligare, men det är långt ifrån omöjligt. För att få studiemedel eller studiestartsstöd igen behöver du ha klarat de studieresultat som CSN ställer krav på. När du ansöker på nytt prövar vi om du uppfyller kraven. Här kan du läsa om det resultatkrav som gäller för dig.