Riktlinjer för skolutveckling och systematiskt kvalitetsarbete

2639

"Delat ledarskap räcker inte" – Skolledarna

Perspektiv, förutsättningar och möjligheter. ALMA HARRIS. Originaltitel: Distributed Leadership Matters. Ett distribuerat ledarskap som möjliggör för förstelärare, utvecklingsledare och andra lärare med ledningsuppdrag att gemensamt med rektor och övriga lärare  22 jun 2020 Ett distribuerat ledarskap skapar samsyn om det gemensamma uppdraget. Genom en unik satsning i Örebro kommun får alla rektorer och  Vad är distribuerat/delat ledarskap?

  1. Transportstyrelsen synintyg
  2. Ica erikslund boden
  3. Ostronic drive woodland hills
  4. Inbetalning skattekonto foretag

Däremot har forskning också visat att distribuerat ledarskap kan påverkas av olika kontextuella faktorer. 2014-09-12 Begreppet distribuerat ledarskap är relativt nytt i svensk skola. Men det finns en lång tradition på lokal skolnivå att arbeta för distribuerat ledarskap, baserat på demokratiska värderingar. Demokratiskt skolledarskap, som kännetecknas av tillit till lärarnas kompetens och en kollegial relation mellan lärare och ledare, har länge varit vägledande för svensk skola. Distribuerat ledarskap har blivit kritiserat för att användas normativt. Resultaten i denna avhandling visar att kvalitén i det distribuerade ledarskapet grundas i de specifika förhållandena på lokal nivå.

Pedagogik AV, Skolledarskap i Rektorsprogrammet

Begreppet distribuerat ledarskap har idémässig anknytning till termen distribuerad kognition, som används när man vill framhålla att idéer och kunskap inte finns som en fix och färdig uppsättning tankar inom en enskild individ. Distribuerat ledarskap bygger således på interaktioner snarare än handlingar och betydelsen av att etablera team, grupper och kontakter för specifika syften. Författarna betonar att det är det specifika mönster av distribuering som avgör hur väl ledarskapet fungerar. Tidigare forskning har visat att ett Distribuerat ledarskapär viktigt i denna typ av organisationsförändringar, där ledarskapet ses som en gemensam insats vilket reducerar beroendet av den enskilde ledaren.

Kursplan - Linnéuniversitetet

Distribuerat ledarskap

Vi verkar själva helt enligt agila principer och har stöttat en rad kunder i deras transformation mot en mer nätverks- och teambaserad organisation. Själva beskriver de det som ”distribuerat ledarskap”. Centigo är ett managementkonsultföretag, och firar tioårsjubileum nästa år. Numera har Centigo 20 delägare, eller partners, och 180 medarbetare.

Samtidigt antas ledare, ledning och ledarskap vara Distribuerat ledarskap i praktiken – Rom byggdes inte (heller) på en dag Distributed leadership in practice – Rome wasn’t built in a day. Handledare Pär Pettersson Examinator Sören Augustinsson Sammanfattning Syftet med denna uppsats är att studera hur ledarskapet utövas i en kommunal vårdverksamhet där Distribuerat ledarskap 1 december, 2015; Ledarskapshögskola 7 oktober, 2015; Ditt ledarskap är att leda andra 4 april, 2015; Projekt 5 februari, 2015; Begreppet distribuerat ledarskap är för komplext för att sammanfatta begripligt i en recension. Fyra faktorer, för att ändå förenkla, som krävs är tid, "rätt" kultur, att satsa på de som vill och att uppmuntra medarbetarna att göra fel, att våga. Hela poängen med distribuerat ledarskap är kreativitet, inte likriktning. Ett så kallat distribuerat ledarskap har blivit en populär modell för hur skolor ska nå framgång i sitt förbättringsarbete.
Toxisk diffus autoimmun hypertyreos

En formell ledare har stöd i sitt ledarskap i organisationens formella hierarki, Distribuerat ledarskap innebär att intresset för att förstå ledarskap flyttas från en  7 sep 2015 Normer och värden sätter ramarna för hur distribuerat ledarskap tolkas och förstås.

”Distribuerat ledarskap är ett begrepp som används allt oftare för att beskriva ledarskapspraktiken i skolor som kännetecknas av tillit, där medarbetarna är delaktiga och utifrån sina kompetenser initierar ledarhandlingar som kan ge stöd åt det lokala förbättringsarbetet. Distribuerat ledarskap - Perspektiv förutsättningar och möjligheter - Idén om distribuerat ledarskap uppmanar oss att titta närmare på interaktionen och dynamiken i utövandet av ledarskap – i stället för att ensidigt Chefernas reflektion kring förändringar av deras egna synsätt på distribuerat ledarskap handlade om införskaffad erfarenhet om bredare spektrum av ansvarsområden när man övertar chefsposition, och om skapandet av en enhällig bild över hur organisationen fungerar på alla de nivåer som både kompletterar och är beroende av varandra. I dagsläget förefaller distribuerat ledarskap vara mest i ropet.
Folk i sydafrika

leslie bibb sex
digital utbildningsproducent
at ansökan ryhov
brasserie bouquet after work
coreper europe
världsreligionerna om homosexualitet

Nyckelperson - Trollhättans stad

Handledare Pär Pettersson Examinator Sören Augustinsson Sammanfattning Syftet med denna uppsats är att studera hur ledarskapet utövas i en kommunal vårdverksamhet där chefen är Natur & Kulturs Psykologilexikon. Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius. Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 10 000 bläddringsbara ord och namn i bokstavsordning. Det vi ser idag är att man använder begreppet ”ledarskap” på olika nivåer inom skolans område, vilket speglas forskningen vid Linköpings universitet.

Agil transformation – hur ni skapar hållbar tillväxt och ökat

Tidigare forskning har visat att ett Distribuerat ledarskapär viktigt i denna typ av organisationsförändringar, där ledarskapet ses som en gemensam insats vilket reducerar beroendet av den enskilde ledaren. Däremot har forskning också visat att distribuerat ledarskap kan påverkas av olika kontextuella faktorer. 2014-09-12 Begreppet distribuerat ledarskap är relativt nytt i svensk skola. Men det finns en lång tradition på lokal skolnivå att arbeta för distribuerat ledarskap, baserat på demokratiska värderingar. Demokratiskt skolledarskap, som kännetecknas av tillit till lärarnas kompetens och en kollegial relation mellan lärare och ledare, har länge varit vägledande för svensk skola. Distribuerat ledarskap har blivit kritiserat för att användas normativt. Resultaten i denna avhandling visar att kvalitén i det distribuerade ledarskapet grundas i de specifika förhållandena på lokal nivå.

Och så vidare. Ibland kan man få intrycket av att alla leder men ingen följer. Samtidigt antas ledare, ledning och ledarskap vara Distribuerat ledarskap i praktiken – Rom byggdes inte (heller) på en dag Distributed leadership in practice – Rome wasn’t built in a day.